РУССКИЙ Vieraskirja 
Psykologia Karjalan Tasavallan opetussysteemissä
Uutisia
  Lapset ja kieli monikultturisessa Europassa
 Tilaa RSS-syöte
Oppikirjoja kymmenen vuoden työn tuloksena

Karjalan tasavallan 2.—11. luokkalaisille on laadittu Minun Karjala -oppikirjojen sarja. Oppikirjat sisältävät monipuolisia tietoja kotiseudusta muun muassa sen historiasta, kansallisesta kulttuurista ja maantieteestä. Oppikirjojen sarja laadittiin kymmenen vuoden aikana.

Kirjojen kokonaisuus on kehitetty Karjalan tasavallan opetusministerin Aleksandr Morozovin ja Petroskoin valtionyliopiston täydennyskoulutuksen tiedekunnan dekaanin Tatjana Agarkovan idean perusteella.

Karjala. Seutu, jossa asun -niminen sarja on tarkoitettu 2.—4. luokkien oppilaille. Minun Karjala -oppikirjat on laadittu 5.—9. luokilla opiskeleville. 10.-ja 11.-luokkalaisille on laadittu Karjalan historia -oppikirjat. Oppikirjoja testattiin 24 tasavallan koulussa.

Nyt tekijöillä on aikomus valmistaa myös oppikirjojen sähköiset liitteet sekä opettajan ohjekirjat.

Petroskoin koulussa nro 48 opetuksesta ala-asteella vastaava Olga Paramonova on osallistunut 2., 3. ja 4. luokkien oppilaille tarkoitettujen työvihkojen laatimiseen. Hän on myös yksi oppikirjan laatijoista. Kirja on suunnattu neljäsluokkalaisille.

— Työvihkot ovat helppotajuisia. Näissä tehtävissä painopisteenä on lapsi ja hänen perheensä, Paramonova sanoo.

Työvihkot on laadittu siten, että niiden tehtäviä suorittaessa koululaisen pitää kääntyä oppikirjan puoleen.

Karjalan tasavallan ja Itä-Suomen edustajat käsittelivät uusien koulutusteknologioiden hyödyntämistä kielten opetuksessa

Petroskoissa pidettiin 5. – 6. toukokuuta 2014 kansainvälinen seminaari "Koulutusympäristö opetusjärjestelmän kehityksenresurssina". Siinä käsiteltiin yhteistyön tehostamista ja verkostojen kanssakäymistä Itä-Suomen, Karjalan tasavallan ja Pietarin koulutuslaitosten kesken.

Seminaariin osallistuneet tutustuivat ajankohtaisiin koulutustrendeihin ja –käytäntöihin, joita hyödynnetään kielten opettamisessa ja opettajain ammattitaidon parantamisessa. Seminaarissa käsiteltiin nykyisen koulutusympäristön pedagogisia mahdollisuuksia ja kansainvälisiä hankkeita koulutuksen alalla.

Seminaarin puitteissa pidettiin neuvottelut Karjalan tasavallan varaopetusministeri Tatjana Vasiljevan ja Itä-Suomen aluehallintoviraston virkailijain sekä Suomen oppilaitosten rehtoreiden ja opettajain kanssa.

Seminaarissa käsiteltiin "VENTANA-GRAF"-kustantamon julkaisemia Irina Syrjäläisen, Jekaterina Potapovan ja Nadezhda Bratshikovan laatimia "Suomenkieli" oppikirjoja 2, 3 ja 4 luokille. Nämä oppikirjat ovat valtakunnallisessa luettelossa, johon kuuluu Venäjän federaation yleissivistävissä oppilaitoksissa käytettäviksi suositeltavia oppikirjoja.

Osapuolet korostivat suomen Karjalan tasavallassa ja venäjän Itä-Suomessa lukemisen merkitystä ja tarvetta sekä sopivat seminaarien pitämisestä vastakin opettajille ja koulutuslaitosten johtajille.

Suomen Pietarin konsulaatin Petroskoin toimipisteen konsuli Tuomas Kinnunen vieraili Karjalan tasavallan koulutuksen kehitysinstituutissa

Suomen Pietarin konsulaatin Petroskoin toimipisteen konsuli Tuomas Kinnunen vieraili 1. huhtikuuta 2014 Karjalan tasavallan koulutuksen kehitysinstituutissa.

Hän neuvotteli laitoksen johtajain kanssa yhteistyöstö koulutuksen alalla. Tuomas Kinnunen totesi, että Suomessa ylläpidetään venäjän lukemista. Suomen Eduskunnan päätöksen mukaan perustettiin taannoin "Cultura" –säätiö, joka huolehtii venäjän tukemishankkeiden toteuttamisesta. Ylen ohjelmien puitteissa nähdään uutisia venäjäksi.

Instituutin rehtori Larissa Podsadnik kertoi konsulille öaitoksen osallistumisesta kansainvälisiin hankkeisiin ja aluetasavallan suurimpiin kuuluvan oppilaitoksen resursseista. Osapuolet päätyivät siihen, että yhteistyötä tulisi ulottaa yleissivistävien laitosten ohella esikoululaitoksiin ja ammattikoulutukseen.

Tuomas Kinnuselle esiteltiin etnokulttuurikoulutuskeskusta, joka jouduttaa koulutustoimintaa paikallisen komponentin kontekstissa ja tuottaa metodologista ja opetusmateriaalia. Aluetasavallan kansansivistyksen historian museossa kiinnostivat konsulia vanhan suomen oppikirjat ja koulutusta koskevat asiakirjat XX vuosisadan ajoilta.

Larissa Podsadnik ilmoitti konsulille, että 5. huhtikuuta pidetään Petroskoissa regioonien välinen karjalaa, vepsää ja suomea lukevien koululaisten olympiadit (tietokilpailut). Hän kutsui Tuomas Kinnusen seuraamaan tapahtumaa.

Karjalan tasavallan koulutuksen kehitysinstituutti osallistuu lukuisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joita toteutetaan yhteistyössä mm. suomalaistenkin partnereiden kanssa. ENPI CBC "Karelia" -ohjelman puitteissa toteutetaan hanketta "Sosiaalisia palveluita rajan molemmin puolin". Sen päätarkoituksena on parantaa Karjalan tasavallan syrjäisissä kylissä asuvien invalidien, iäkkäiden ihmisten ja kriisitilanteeseen joutuneiden lapsiperheiden elämänlaatua.

Arkisto >>
 © 2001-2003 GOU IPK RO RK © 2001-2018 pycco.info